Mária Podhradská

Je slovenská speváčka, skladateľka, textárka a herečka s pedagogickým vzdelaním v oblasti cudzích jazykov. Je zakladateľkou a spoluautorkou hudobno-zábavného projektu SPIEVANKOVO. Jej veľkým snom je vzdelávať deti netradičnou a zábavnou formou, aby mali radosť z učenia a objavovania nových vecí. Ako sama hovorí: „SPIEVANKOVO je krajina, ktorá mi umožňuje dať deťom nielen nové vedomosti, ale aj naučiť ich správať sa k sebe ľudsky, ohľaduplne, pomáhať druhým a vážiť si priateľstvo. Rozvíjať ich fantáziu, pomôcť im objavovať svet a odovzdať im to najlepšie zo seba. Želám si, aby zostali deťmi v hĺbke srdca navždy.“ A čo pre ňu znamená SPIEVANKOVO? „Je to môj život. Sú to moje spomienky na detstvo, na to, čo ma ovplyvnilo, čo som prežila, čo ma tešilo aj čoho som sa ako malá bála. Sú to roky náročnej práce, ktoré sú vyvážené pohľadom do šťastných detských očí. Verím, že SPIEVANKOVO, prostredníctvom pesničiek a príbehov, bude žiť naveky.“