2% z daní pre SPIEVANKOVO

Chceli by ste viac bezpečného obsahu pre vaše deti? V tom prípade tu máte možnosť venovať nám 2% z vašich daní. Spoločne vytvoríme bezpečný a rozprávkový svet pre naše deti.
ĎAKUJEME!

SOM ZAMESTNANEC

 1. Požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane – DO 15.2.2023!
 2. Požiadajte zamestnávateľa, aby vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane
 3. Z potvrdenia vidíte dátum aj sumu zaplatenej dane (oba údaje v riadku č. 26) – vypočítajte si zo sumy zaplatenej dane 2%
 4. Vyplňte prosím Vyhlásenie
  – údaje o vás (rodné číslo, dátum narodenia, rok – vyplňte 2022, priezvisko, meno, titul, adresa)
  – suma zaplatenej dane (vyčítate z potvrdenia – riadok 26)
  – suma 2%
  – dátum zaplatenia dane (vyčítate z potvrdenia – riadok 26)
  – údaje o prijímateľovi /IČO: 53 950 224 – vypisujte z pravej strany!!!!, názov OZ: Občianske združenie SPIEVANKOVO
  – dátum vyplnenia
  – Váš podpis
 5. Vyhlásenie a Potvrdenie o zaplatení dane doručte do 30.4.2023 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Pozn.: Ak ste v roku 2022 odpracovali minimálne 40 hodín dobrovoľníckej práce, môžete namiesto 2% poukázať 3%. Získajte Potvrdenie o dobrovoľníckej činnosti a priložte ho k ostatným dokumentom, ktoré budete na daňový úrad posielať.

Daňový úrad má 90 dní na to, aby Vaše darované % previedol na našu organizáciu.

SOM ŽIVNOSTNÍK
(podávam si daňové priznanie sám)

 1. Vypočítajte si 2% zo zaplatenej dane v roku 2022
 2. Vyplňte Daňové priznanie za Vašu živnosť
  – ak používate typ A – Daňové priznanie typ A
  – ak používate typ B – Daňové priznanie typ B
 3. V tlačive daňového priznania v kolónke XII. – Vyhlásenie vyplňte:
  – riadok č. 151 – sem napíšte sumu 2% (3%) z vypočítanej dane
  – riadok č. 152 – uveďte IČO: 53 950 224, názov OZ: Občianske združenie SPIEVANKOVO
 4. Daňové priznanie doručte obvykle do 31.3.2023 na Váš daňový úrad.

Pozn.: Ak ste v roku 2022 odpracovali minimálne 40 hodín dobrovoľníckej práce, môžete namiesto 2% poukázať 3%. Získajte Potvrdenie o dobrovoľníckej činnosti a priložte ho k ostatným dokumentom, ktoré budete na daňový úrad posielať.

Daňový úrad má 90 dní na to, aby Vaše darované % previedol na našu organizáciu.

SOM FIRMA
(som právnická osoba)

 1. Vypočítajte si 1% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby (firmy)Pozor!

  Ak právnická osoba (firma) v roku 2022 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2023 (zvyčajne do 31.3.2023) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1% z dane – VYPLNÍ v časti IV riadok 3.

  Ak právnická osoba (firma) v roku 2022 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2023 (zvyčajne do 31.3.2023 DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky) – VYPLNÍ v časti IV riadok 1 a 2.

 2. Vyplníte Daňové priznanie za PO
  – časť VI. Vyhlásenie o poukázaní podielu dane
  – vyplňte riadok 1 (výšku dane z príjmov, z ktorej poukazujete %)
  – vyplňte riadok 2 (ak ste darovali financie na verejnoprospešný účel)
  – vyplňte riadok 3 (výšku príspevku – 2% z dane, ak ste darovali financie na verejnoprospešný účel, ak nie, vyplňte IBA riadok 4)
  – vyplňte riadok 4 (výšku príspevku – 1% z dane, ak ste nedarovali financie na verejnoprospešný účel, ak ste darovali, vyplňte IBA riadok 3)
  – vyplňte sumu (z riadku 3 alebo 4) v eurách
  – vyplňte IČO  – 53 950 224
  – vyplňte názov organizácie – Občianske združenie SPIEVANKOVO
 3. Vyplnené Daňové priznanie doručte na Váš daňový úrad v lehote ktorú máte a aj zaplaťte daň.

Daňový úrad má 90 dní na to, aby Vaše darované % previedol na našu organizáciu.

ĎAKUJEME! Spoločne vytvoríme bezpečný a rozprávkový svet pre naše deti.